Ochrona przed "graffiti"

Jednym z aspektów technologii AGS jest ZABEZPIECZENIE powierzchni przed graffiti. Polega ono na pokryciu fragmentu elewacji (na całej szerokości budynku, która może stanowić "pole robocze" dla grafficiarzy) substancją AGS 3502. Substancję tą nakłada się w dwóch warstwach, dzięki czemu po kilkudziesięciu godzinach uzyskuje się trwałą, lecz zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń, głównie Graffiti. Dzięki tej powłoce każde zabrudzenie atmosferyczne usuwa się tylko i wyłącznie zimną wodą, a typowe graffiti usuwa się bez problemu w 100% przy zastosowaniu wyłącznie gorącej wody pod ciśnieniem. Zabezpieczenie to zachowuje pełne właściwości paro przepuszczalności, dzięki czemu fasada może swobodnie "oddychać". Ponadto zabezpieczenie wpływa na przedłużenie trwałości elewacji, gdyż powłoka ochronna AGS 3502 stanowi warstwę która izoluje wszelkie czynniki wpływające na naturalną degradację materiałów elewacyjnych takich jak: woda, sól, spaliny samochodowe, czy tez części lotne zabrudzenia atmosferycznego itp. Jako ciekawostkę można też dodać iż deszcz zacinający na zabezpieczoną powierzchnię jest naszym sprzymierzeńcem, gdyż ją myje z wszelkich drobnych zabrudzeń. Najistotniejszym jednak argumentem jest to iż okres gwarancyjny wynosi minimum 7 lat na skuteczność warstwy ochronnej, sprowadza się to do tego że nawet po okresie kilku lat wszelkie zabrudzenia, a zwłaszcza Graffiti można usunąć w 100% bez najmniejszego uszczerbku w strukturze czyszczonej powierzchni, a także to iż preparat AGS 3502 posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4497/2000.

Działanie profilaktyczne jakim jest zabezpieczenie powierzchni powinno być uwzględniane każdorazowo w procesie restaurowania fasad elewacyjnych jako ostatni etap prac. Kosztowność przedsięwzięcia jakim jest odnowienie elewacji musi być poparte troską o jej zabezpieczenie, szczególnie iż stanowi to nie znaczny wydatek w skali całej inwestycji. Zabezpieczenie eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ponownym remontem na wypadek aktów wandalizmu. Ponadto koszt prac związanych z czyszczeniem graffiti z powierzchni zabezpieczonych jest dużo niższy od usuwania go z powierzchni niezabezpieczonej.