System antygraffiti

Antygraffiti SystemGraffiti jest jedną z form zanieczyszczenia środowiska. Kraje mające problemy z graffiti, widzą je jako poważne zagrożenie dla środowiska oraz kultury i turystyki. AGS jest serią produktów, które efektywnie przeciwdziałają graffiti. System ten jest wypróbowany oraz wprowadzony do użytku w blisko 30 krajach. Składa się ze środków zabezpieczających przed graffiti oraz usuwających graffiti. Właściwe stosowanie preparatów AGS rozwiązuje większość problemów z graffiti w sposób nieszkodliwy dla środowiska i otoczenia. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą AGS POLAND dysponujemy technologią AGS, opracowaną przez szwedzką firmę Trion Tensid AB z Uppsali.

Środek zabezpieczający przed graffiti stosowany jest w formie bezbarwnej warstwy, którą nakłada się na czyste powierzchnie w dwóch etapach. Usuwanie graffiti z zabezpieczonej powierzchni jest o wiele łatwiejsze, niż z niezabezpieczonej. Używa się do tego tylko i wyłącznie gorącej wody pod ciśnieniem. Więcej...

Proces usuwania graffiti często jest bardzo pracochłonny i kosztowny. Używając niewłaściwych preparatów można zniszczyć powierzchnię i utrudnić ewentualne przyszłe jej wyczyszczenie. Dzięki metodzie AGS zajmuje to mniej czasu, jest nieskomplikowane, a co najważniejsze, nie uszkadza pierwotnych powierzchni. Środki usuwające nakłada się na powierzchnie zabrudzone pędzlem lub wałkiem - po upływie zaleconego czasu spłukuje się je gorącą wodą pod odpowiednim ciśnieniem. Więcej...

Dysponując wyszkoloną kadrą pracowniczą, technologią i zapleczem technicznym proponujemy Państwu usługi z zakresu systemów AGS, tj. czyszczenie i zabezpieczanie elewacji przed graffiti, a także inne usługi związane z usuwaniem różnorodnego rodzaju zanieczyszczeń atmosferycznych i innych zabrudzeń degradujących nasze najbliższe otoczenie.